article 4595

20.02.2017

Л. В. Кинякина. Обробка мордовської народної пісні для хору у творчості Н. В. Бояркіна

Л. В. Кинякина

Обробка мордовської народної пісні для хору у творчості Н. В. Бояркіна

Л. В. Кинякина, старший викладач кафедри народної музики Національного дослідницького Мордовського державного університету

Пісенний фольклор мордовського народу — це пам’ять про минуле, частина самобутньої національної культури. В даний час спостерігається процес активізації теоретичного вивчення фольклору. Дані дослідження набувають все велику практичну значимість. Запис, аранжування та обробка творів традиційної народної музики є основою діяльності композиторів, виступаючи найважливішою складовою сучасного творчого процесу.

Значний внесок в область аранжування та обробки мордовських народних пісень зробив композитор, диригент і педагог Н. В. Бояркіна. Глибоке проникнення в специфіку мордовського мелосу, його детальний аналіз дозволили композитору обробляти автентичну мордовскую пісню на високому професійному рівні, зберігаючи при цьому неповторну красу народних мелодій, метро-ритмічні особливості, подібну атмосферу. Багаторічна диригентська практика в Хорі народної пісні, а згодом і в якості художнього керівника Народної хорової капели Мордовського державного університету дозволила апробувати створені композитором твори.

Н Обробки. В. Бояркіна передають відчуття першоджерела, володіння народними прийомами виразності, пов’язаними з найбільш традиційними елементами етнічного стилю: остинатными формами розвитку музичного матеріалу, ритмікою і тембрами народних інструментів, стереофоничностью звучання мордовського вокального та інструментального ансамблю. Постійний пошук нових форм і методів роботи з фольклорним матеріалом дозволяє композитору тонко і художньо цільно показувати народну пісню на професійній сцені.

Композитор використовує весь жанровий склад творів пісенного фольклору. Крім епосу і лірики, він обробляє також календарні та родинно-обрядові пісні («Позяра» («Весняне корильное заклинання»), «Роман Аксясь» («Романова Ксенія»), «Каляда» («Коляда»), «Єру» («Єгор» ). «Свадбань мора» («Весільна пісня» ). «Срхкада, кудат, срхкада» («Збирайтеся, свати, збирайтеся» ) та ін), рідкісні пісенні зразки стародавніх молян — пазморот. У числі небагатьох авторів він створив хорові обробки творів дитячого фольклору («Дитяча потешка», «Колискова», «Нюряфнема мора» («Колискова» ) та ін). Композитор надає велике значення відтворення звучання тембрів мордовських народних інструментів (шавомы, кальцаемат, пайгонят, нюди та ін). Яскраві приклади подібних творів — обробки «Кизоняньке сашендыхть» («Ле-тушко до нас приходить»), «Єру» («Єгор»), «Торонь кандысь» («Дружка») і ін

Н. В. Бояркін створив понад 80 обробок мордовських народних пісень для хору та солістів. Багато твори увійшли в репертуар хорових колективів Мордовії. Частина з них представлена в збірниках «З репертуару Народної хорової капели Мордовського університету. Вони стали першими спеціальними публікаціями творів цього жанру в Мордовії.

Короткий опис статті: пісні переробки

Процеси, що відбуваються в регіонах в області економічної, соціальної, політичної й духовного життя, проблеми федеративного устрою нашої держави, взаємовідносини федеральних і регіональних структур влади, регіональна політика в науково-технічній сфері, освіті та культурі.

журнал, регионология, саранськ, економіка, соціологія, політика

Джерело: Л. В. Кинякина. Обробка мордовської народної пісні для хору у творчості Н. В. Бояркіна | Журнал «РЕГИОНОЛОГИЯ REGIONOLOGY»

Також ви можете прочитати