article 5660

20.02.2017

Довіреність на отримання матеріальних цінностей (М-2): зразок заповнення бланк скачать

Довіреність на отримання матеріальних цінностей (М-2) — надає право співробітнику організації (саме співробітника — особами, які не працюють в організації, довіреність не видається) виступати в якості довіреної особи при отриманні замовлення договором і т. п. товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ) .

Уніфікована форма довіреності на отримання матеріальних цінностей — форма № М-2. Бланк довіреності на отримання матеріальних цінностей містить корінець і відривну частину. оформляється в одному примірнику в бухгалтерії під розписку видається одержувачеві товару.

Термін дії даної довіреності встановлюється не більш, ніж на 15 днів у залежності від можливості вивезення та одержання товарів за документами, на підставі яких видана довіреність (накладна, рахунок, наряд). Довіреність на отримання матеріальних цінностей може бути видана на один календарний місяць, якщо отримання ТМЦ проводиться в порядку планових платежів.

Заповнюємо бланк довіреності на отримання матеріальних цінностей.

У графі бланка довіреності на отримання «Організація» у відповідності з установчими документами вказується повне або скорочене найменування організації, яка видала довіреність, її код за ЄДРПОУ.

Код за ЄДРПОУ присвоюється підприємству державними статистичними і реєструючими органами.

У графі бланка довіреності на отримання «Довіреність №» зазначається порядковий номер.

У графі «Дата видачі» вказується дата видачі довіреності. У випадку, якщо дана графа залишиться порожньою, то згідно п. 1 ст. 186 ЦК РФ довіреність вважається недійсною.

У графі <«Довіреність дійсна по» зазначається остання дата, коли довіреність буде дійсна. Вище вже вказувалося, в яких випадках і протягом скількох днів довіреність буде дійсна.

У графі бланка довіреності на отримання «Найменування споживача та його адреса» у відповідності з установчими документами вказується повне або скорочене найменування та юридична адреса організації, яка постачає ТМЦ за довіреністю.

У графі бланка довіреності на отримання «Найменування платника і його адреса» у відповідності з установчими документами вказується повне або скорочене найменування та юридична адреса організації, яка видала довіреність. Під цією графою прописуються номери розрахункових, кореспондентських банківських рахунків і найменування банку (відділення або філії) платника. Реквізит у формі може бути як визначений, так і не позначений. Так чи інакше дану інформацію необхідно внести після графа «Найменування платника і його адреса»

У графі бланка довіреності на отримання «Довіреність видана» вказується посада та Ф. В. О. особи, якій була видана довіреність. Посаду і Ф. І. О. в давальному відмінку.

Далі вказуються паспортні дані особи, якій була видана довіреність. Потім вказується документ (найменування, номер і дата видачі), з якого отримують ТМЦ. Якщо такого документа немає, то ставиться прочерк в цій графі.

На зворотному боці доручення на отримання матеріальних цінностей розташована таблиця «Перелік матеріальних цінностей, що підлягають отриманню». Заповнюється у разі, якщо в зазначеному на лицьовій стороні довіреності документі на відпуск ТМЦ не наведено найменування товарів, які підлягають отриманню, та їх кількість. А якщо вказані найменування товарів та їх кількість, то перелік ТМЦ на зворотному боці форми № М-2 прокреслюється. Кількість вказується прописом з великої літери. В останніх незаповнених рядках таблиці робляться прочерки в кожній клітинці.

зворотному боці форми ставиться підпис отримав довіреність особи. Ця підпис засвідчується директором і головним бухгалтером організації, яка видала цю довіреність. Підписи засвідчуються печаткою.

Заповнюємо корінець бланка довіреності на отримання матеріальних цінностей.

Дані графів 1, 2, 4, 6, 7 беруться з відривній частині довіреності.

графі 3 бланка довіреності на отримання вказується термін, протягом якого дана довіреність є дійсною.

графі 5 бланка довіреності на отримання ставиться підпис особи, яким видається дана довіреність. Підпис ставиться після повного заповнення форми, з підписами керівника та головного бухгалтера і скріпляється печаткою.

графі 8 бланка довіреності на отримання вказується номер і дата накладної або іншого документа, який підтверджує отримання ТМЦ за довіреністю. В іншому випадку робиться відмітка «не використана».

Короткий опис статті: розписка бланк Доручення на отримання матеріальних цінностей (завантажити бланк) — надає право співробітнику організації (саме співробітникові — особам, скачати бланк довіреності,бланк довіреності на отримання завантажити бланк довіреності на товар скачать довіреність на отримання матеріальних цінностей

Джерело: Довіреність на отримання матеріальних цінностей (М-2): зразок заповнення бланк завантажити

Також ви можете прочитати