Контрольна роботаз грошей та кредиту

14.09.2015

См. також:

 1. Контрольна з грошей та кредиту

1. Міжнародні валютно-кредитні організації 1 1.1. МІЖНАРОДНИЙ ВАЛЮТНИЙ ФОНД І ЙОГО ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ 1 1.2. СВІТОВИЙ БАНК 4 1.3. РЕГІОНАЛЬНІ МІЖНАРОДНІ КРЕДИТНО-ФІНАНСОВІ ІНСТИТУЦІЇ 6 1.4. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ 11 1.5. БАНК МІЖНАРОДНИХ РОЗРАХУНКІВ 13 2. Обов’язкові економічні нормативи регулювання діяльності комерційних банків 17 3. Грошова маса, її склад і фактори, що визначають її зміну 19 3.1. Поняття грошової маси 20 3.2. Структура грошової маси 21 3.3. Грошова база 22 3.4. Швидкість обігу грошів 24 3.5. Закон грошового обігу 24 3.6. Механізм зміни грошової маси 28 ЛІТЕРАТУРА 31

 • Контрольна з грошей та кредиту

  Роль грошів у системі суспільного відтворення 1. Історія виникнення грошів. 2. Функції грошів. 3. Аналіз сутності грошів. роль грошів в суспільстві. 4. Список використаної літератури. Основні показники вимірювання інфляції. Методи регулювання інфляції. Дефляційна політика. Політика доходів. План 1. Показники вимірювання інфляції 2. Методи регулювання інфляційних процесів 3. Антиінфляційна політика та методи боротьби з інфляцією 4. Список використаної літератури Суть та призначення комерційних банків у сучасному економічному просторі. Класифікація комерційних банків. План 1. Суть та призначення комерційних банків. 2. Класифікація комерційних банків. 3. Організаційна та функціональна структура комерційного банку. 4. Органи управління комерційним банком. 5. Список використаної літератури.

 • Контрольна робота з грошей та кредиту

  1. Номіналістична теорія грошів та її еволюція 3 1.1. Зародження номіналістичної теорії грошів 3 1.2. Подальший розвиток номіналізму: Р. Кнапп і Ф. Бендіксен 4 1.3. Відродження номіналізму 6 Висновок 7 Список використаної літератури 8 2. Основні показники діяльності комерційних банків 9 2.1. Сутність та основні показники стабільності комерційних банків 9 2.2. Підсумки діяльності комерційних банків України за перше півріччя 2006 року 12 Висновок 15 Список використаної літератури 16 3. Соціально-економічні наслідки інфляції 17 3.1. Сутність, темпи і види інфляції 17 3.2. Наслідки інфляції в соціальній сфері 20 3.3. Економічні наслідки інфляції 21 Висновки 24 Список використаних джерел 24 Додаток 25-29

 • Контрольна робота з грошей і кредиту

  1. Етапи розвитку грошових систем в економічно розвинених зарубіжних країнах та їх зміст 4 2. Структура і принципи функціонування грошової системи країн з розвиненою економікою 7 3. Функції фінансових посередників у зарубіжних країнах у забезпеченні руху фінансових ресурсів 13 4. Федеральна резервна система США: структура і принципи функціонування 18 5. Необхідність переходу до дволанкової структури кредитних систем у країнах з перехідною економікою 21 Список використаних джерел 24

 • Контрольна робота з грошей та кредиту

  Вихідні дані 3 Підприємству потрібно придбати обладнання для випуску продукції і виконання робіт вартістю 193000 дол.США. Обладнання відноситься до третьої групи основних фондів і буде використовуватися шість років. Прогнозована ціна продажу обладнання після шести років експлуатації становитиме приблизно 6550 дол.США. Можливими варіантами фінансування придбання обладнання є купівля обладнання за рахунок кредитом банку або придбання обладнання в лізинг на підставі контракту лізингу. Підприємство може купити обладнання за рахунок довгострокового кредитом. оскількі банк згоден надати підприємству кредит у розмірі 193000 дол. США за умов 22% річних. Виплата відсотків і основного боргу по кредитом здійснюється щорічно на прикінці кожного року протягом шести років. Вартість технічного обслуговування устаткування для підприємства у випадку придбання устаткування у власність складає 6000 дол.США на рік. У випадку придбання обладнання в лізинг виробник обладнання пропонує технічне обслуговування обладнання в розмірі 5000 дол.США на рік. Лізингові платежі повинні виплачуватися лізингоодержувачем щорічно протягом шести років. Ставка лізінгової маржі становить 17% річних. Після закінчення контракту лізінгу можливий викуп об єкту лізінгу згідно з залишковою вартістю. Завдання: розрахувати і порівняти рух грошових потоків підприємства при різних варіантах придбання обладнання, вибрати оптимальну форму фінансування програми придбання для підприємства. 1. Визначення руху грошових потоків витрат підприємтсва при купівлі обладнання за рахунок кредитом банку. 4 2. Визначення руху грошових потоків витрат підприємства при отриманні обладнання в лізінг. 12 Висновок 15 Використана література 16

 • КОНТРОЛЬНА РОБОТА з грошей та кредиту

  1. Форми грошів в обігу та їх характеристика 3 2. Основні типи грошових систем і їх еволюція 9 3. Сутність та роль кредитом в ринковій економіці України 14 Список використаної літератури 20

 • Контрольна робота з грошей та кредиту

  1. Класична кількісна теорія грошів та її основні версії. Сучасний монетаризм 3 1.1. Особливості кількісної теорії грошів 3 1.2. Класичний період розвитку 3 1.3. Трансакційна теорія 4 1.4. «Кембриджська версія» і Дж. Кейнс 6 1.5. Сучасний монетаризм 10 Література 12 2. Грошові реформи як радикальні заходи негативних соціально-економічних наслідків інфляції. Класифікація грошових реформ 13 2.1. Поняття грошових реформ 13 2.2. Класифікація грошових реформ 13 2.3. Моделі грошових реформ 17 2.4. Особливості проведення грошової реформи в Україні 20 Література 22 3. Загальна характеристика банківських операцій 23 3.1. Склад банківських операцій 23 3.2. Пасивні операції комерційних банків 25 3.3. Активні операції комерційних банків 28 3.4. Комісійно-посередницькі банківські операції 31 Література 33

 • Контрольна робота з грошей та кредиту

  1. Грошова реформа в Україні та її наслідки 2 2. Грошово-кредитна політика України у світлі монетаристської теорії грошів 6 3. Україна та міжнародні фінансово-кредитні установи 9 Список використаної літератури 13

 • Контрольна робота з грошей та кредиту

  1. Номіналістична теорія грошів та її еволюція 3 1.1 Сутність номіналістичної теорії 3 1.2 Кількісна теорія як продовження номіналізму 5 Література до питання 1 10 2. Основні показники діяльності комерційних банків 11 2.1 Методика розрахунку показників 11 2.2 Показники діяльності комерійних банків в Україні 14 Література до питання 2 24 3. Соціально-економічні наслідки інфляції 25 3.1 Сутність інфляції 25 3.2 Наслідки інфляції 27 3.3 Показники інфляції в Україні 31 Література до питання 3 35 Список використаної літератури 36

 • Контрольна робота з грошей і кредиту

  1. СУКУПНИЙ ГРОШОВИЙ ОБОРОТ І ОБОРОТ ГРОШЕЙ У МЕЖАХ ІНДИВІДУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ 3 1. Грошовий оборот і його складові потоки 3 2. Готівковий та безготівковий грошовий обіг 8 3. Методика розрахунку грошового обігу 11 Література 15 2. РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЯК ОСОБЛИВА СКЛАДОВА ГРОШОВОГО РИНКУ 16 1. Місце ринку ЦП в системі національного ринку 16 2. Класифікація цінних паперів 17 3. Учасники ринку цінних паперів 22 Література 25 3. ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ БАНКІВСЬКОГО ПРОДУКТУ ТА ЙОГО КЛАСИФІКАЦІЯ 26 1. Економічний зміст банківського продукту 26 2. Класифікація банківських операцій 26 3. Функції комерційних банків 30 Література 36

 • Контрольна робота з грошей та кредиту

  З М І С Т 1. Роль міжнародного кредитом в системі розширеного відтворення 3 Задача 8 Обгрунтування найефективнішого варіанти капітальних вкладень у різні форми розширеного відтворення основних фондів. Збільшення випуску продукції до необхідних обсягів, аби повніше задовольнити потреби ринку, може бути досягнуто за рахунок реконструкції діючого підприємства або спорудження нового. Техніко економічні показники можливих форм збільшення обсягів виробництва подано у таблиці: Визначальні техніко-економічні показники діючого (переконструйованого, реконструйованого) і нового підприємства Показник Діюче підприємство Споруджуване підприємство до реконструкції після реконструкції Річний обсяг продукції, штук 11000 30000 19000 Собівартість одиниці продукції, грн. 210 205 190 Договірна ціна одиниці продукції, грн. 250 250 250 Капітальні вкладення, грн. — 57600 79800 Нормативний коефіцієнт ефективності інвестицій 0,15 0,15 0,15 1. Розрахувати прибутковість (рентабельність) виробничих інвестицій (капітальних вкладень) і вироблюваної продукції у разі різних форм збільшення обсягів виробництва. 2. На підставі цих розрахункових показників визначити найвигідніший варіант інвестування виробничих об’єктів. Список використаної літератури 11

 • Контрольна робота з грошей та кредиту

  Дати відповідь на запитання 3 1. Проаналізуйте чинники, які впливають на швидкість обігу грошів та наведіть формулу для її обчислення. 2. Проаналізуйте принципи побудови банківської системи та розкрийте суть категорії «банк». Знайте правильну відповідь 9 1. Проаналізуйте чинники, які впливають на швидкість обігу грошів та наведіть формулу для її обчислення. 2. Проаналізуйте принципи побудови банківської системи та розкрийте суть категорії «банк». 1. Визначити складові базових грошів. 2.Поточний баланс включає: 3. Залежно від фінансового інструмента грошовий ринок поділяють на: Література 11

 • Контрольна робота з грошей і кредиту

  1. Роль грошів в ринковій економіці 3 2. Методи проведення грошової реформи 6 3. Необхідність і суть кредитом 9 Список використаної літератури 15

 • Контрольна робота з грошей і кредиту

  1. Роль і функції центрального банку 3 1.1. Роль та головне призначення центрального банку 3 1.2. Функції центрального банку. 5 2. Суть і необхідність, походження та функції грошів 7 Список використаної літератури 12

 • Контрольна робота з грошей і кредиту

  1. Форми грошів та їх еволюція 3 1.1. Поява та становлення форм грошів 3 1.2. Характеристика форм неповноцінних грошів 7 Список використаної літератури 13 2. Грошові реформи країн світу в XX ст. 14 2.1. Види грошових реформ 14 2.2. Моделі грошових реформ. 17 2.3. Грошова реформа в Україні 20 Список використаної літератури 23 3. Функції центрального банку 24 3.1. Роль та призначення центрального банку 24 3.2. Характеристика функцій центрального банку. 29 3.3. Функції Національного банку України 32 Список використаної літератури 35

  Короткий опис статті: гроші в кредит MSOffice — напишемо, розрахуємо, підберемо матеріали, дані для Ваших курсових, рефератів, дипломів в найкоротші терміни. 4 офісу в Києві Реферати курсові диплом київ Україна пошук економіка бухгалтерія математика фізика реферат англійська курсової український дипломи курсові на економічні політичні філософські тими

  Джерело: Контрольна роботаз грошей та кредиту

 • Також ви можете прочитати