Словник родинних відносин

20.02.2017

Словник родинних відносин

БАБУСЯ, бабця — мати батька або матері, дружина діда.

БРАТ син у відношенні до інших дітей одних батьків.

БРАТ ХРЕСНИЙ син хрещеного батька.

Брат ХРЕСТОВИЙ, брат по хресту, брат названий — особи, обменявшиеся натільними хрестами.

БРАТАН, братаник, братеня, братеник, брательник — двоюрідний брат.

БРАТАНІЧ — племінник по братові.

БРАТАНИХА дружина двоюрідного брата.

Братанна дочка брата, племінниця по братові.

Брательница — родичка двоюрідна або далека.

Братова дружина брата.

Братыч син брата, племінник по братові.

Вдова — жінка, яка не вступила в другий шлюб після смерті чоловіка.

Вдівець чоловік, що не вступив у другий шлюб після смерті дружини.

Велика тітка — сестра діда чи баби (двоюрідна бабця).

дядько — брат діда або баби. Гілка — лінія спорідненості.

Онук син сина або дочки, сини племінника або племінниці.

Внучата двоюрідна племінниця — внучка двоюрідного брата або сестри.

Внучата племінниця — внучка брата або сестри (троюрідна племінниця).

Внучатный, внучатий — є родичем у третьому коліні, троюрідний.

Внучаті брати і сестри — троюрідні брати і сестри.

Внучатий двоюрідний племінник — онук двоюродно -го брата або сестри.

Внучатий племінник — онук брата або сестри.

Внучатий троюрідний племінник-онук троюрідного брата або сестри (троюрідний племінник).

Онука, онука дочка сина або дочки, племінника або

племінниці. Двоюрідна бабуся — сестра бабусі або дідуся.

Двоюрідна прабабуся — сестра прабабусі чи прадіда.

Двоюрідна прапрабабуся — сестра прапрабабусі або прапрадіда.

Двоюрідна племінниця дочка двоюрідного брата або сестри.

Двоюрідна сестра дочка дядька або тітки.

Двоюрідна тітка — двоюрідна сестра батька або матері.

Двоюрідний — що складається в родинних стосунках у другому коліні.

Двоюрідний брат син дядька або тітки.

Двоюрідний дід — брат діда або бабусі.

Двоюрідний дядько — двоюрідний брат батька або матері.

Двоюрідний племінник син двоюрідного брата або сестри.

Двоюрідний прадід — брат прадіда чи прабабусі.

Двоюрідний прапрадід — брат прапрадіда або прапрабабусі.

Дівер — брат чоловіка.

Дід (дідусь) — батько батька або матері.

Дід хресний — батько хрещеного батька.

Дедина, дідка — тітка з дядьком.

Дедіч — прямий спадкоємець по дідові.

Дочка — особа жіночої статі щодо своїх батьків.

названа Дочка — приймак, вихованка.

Дщерич — племінник по тітці.

Дщерша — племінниця по тітці.

Дядько — осіб, які доглядають за дитиною.

Дядько — брат батька або матері, а також чоловік тітки.

Єдинокровні діти (однорідні) — діти, народжені від одного батька (однорідного батька), але різних матерів).

Єдиноутробні діти (одноутробные) — діти, народжені однією матір’ю, але від різних батьків.

Єдиноутробний — народжений тієї ж матір’ю, але від іншого батька.

Дружина — жінка по відношенню до чоловіка, з яким вона перебуває у шлюбі.

Женима, женища — невінчана четверта дружина.

Жених — сговоривший собі наречену.

Зовиця, золовища, золова — сестра чоловіка, іноді дружина брата.

Зять чоловік дочки, сестри.

Коліно — розгалуження роду, покоління в родоводі.

Хрещена мати — учасниця обряду хрещення в ролі духовної матері.

Хрещеник — хрещений син.

Хрещениця — хрещена дочка.

Хрещений батько — учасник обряду хрещення в ролі духовного батька.

Кровна спорідненість — походження від одних батьків. Кровний — про спорідненість в межах однієї сім’ї. Кузен — двоюрідний брат. Кузіна — двоюрідна сестра.

Кум — хрещений батько по відношенню до батьків хрещеника і до хрещеної матері.

Кума — хрещена мати по відношенню до батьків хрещеника і до хрещеному батькові.

тітка Мала — сестра батька або матері (двоюрідна тітка).

Малий дядько — брат батька або матері.

Мати — жінка по відношенню до своїх дітей.

Мати хрещена, хрестова — восприемница при обряді хрещення.

Мати названа — мати приемышу, вихованцю.

Мати молочна — мамка, годувальниця.

Мати посаджена — жінка, що замінює на весіллі рідну матір нареченого.

Мачуха — нерідна мати, друга дружина батька по відношенню до його дітей від колишнього шлюбу.

Молочна сестра — дитина (жінка), вигодуваний чужий матір’ю по відношенню до її дітей.

Молочний брат — дитина (чоловік), вигодуваний чужий матір’ю по відношенню до її дітей

Чоловік чоловік по відношенню до жінки, з якою він перебуває у шлюбі.

Невістка дружина брата або дружина сина, а також дружина одного брата по відношенню до дружини іншого брата.

Незаконнонароджений — народжений від батьків, які не перебувають у церковному шлюбі.

Однорідний (єдинокровний) — походить від одного батька.

Одноутробный (єдиноутробний) — походить від однієї матері.

Батько чоловік по відношенню до своїх дітей. Батько хрещений — восприемник при обряді хрещення. Батько названий — батько приемышу, вихованцю. Батько прибеседный, посаджений, ряджений чоловік, який на весіллі рідного батька нареченого.

Вітчим — нерідний батько, інший чоловік матері по відношенню до її дітей від колишнього шлюбу.

Отценачальник — старший в покоління.

Отчинник, отчич син, спадкоємець.

Падчерка — нерідна дочка одного з подружжя.

Племінник син брата або сестри.

Племінниця дочка брата або сестри.

Племяш — родич, родич, земляк.

Побічний (син, дочка) — син або дочка, що відбуваються не від законного шлюбу.

Покоління — родичі одного ступеня споріднення по відношенню до загального предка.

Полнородный — походить від одних батьків.

Нащадок — людина, що відбувається по народженню з якого-небудь роду, людина по відношенню до своїх предків.

Прабаба — мати діда або бабусі.

Прабабуся — те ж, що і прабаба.

Правнук син онука чи онучки.

Правнучатого двоюрідна племінниця-правнучка двоюрідного брата або сестри.

Правнучатого племінниця — правнучка брата або сестри.

Правнучатого троюрідна племінниця — правнучка троюрідного брата або сестри.

Правнучатый двоюрідний племінник — правнук двоюрідного брата або сестри.

Правнучатый племінник — правнук брата або сестри.

Правнучатый троюрідний племінник — правнук тро -юродного брата або сестри.

Правнучка дочка онука чи онучки.

Прадід — батько діда або бабусі.

Прапрабабуся — мати прадіда чи прабабусі.

Праправнук син правнука або правнучки.

Праправнучатая двоюрідна племінниця — праправ -нучка двоюрідного брата або сестри.

Праправнучатая племінниця — праправнучка брата або сестри.

Праправнучатая троюрідна племінниця — праправ -нучка троюрідного брата або сестри.

Праправнучатый двоюрідний племінник — праправнук двоюрідного брата або сестри.

Праправнучатый племінник — праправнук брата або сестри.

Праправнучатый троюрідний племінник — праправ -нук троюрідного брата або сестри.

Праправнучка дочка правнука або правнучки.

Прапрадід — батько прадіда чи прабабусі.

Прабатьки — перша за родоводом відома пара, від якої бере початок рід.

Пращур — батько прапрадіда, прапрабабки.

Предок — давній попередник по роду, а також співвітчизник з колишніх поколінь.

Привенчанный — походить від одних батьків, але до шлюбу народжений, а потім в ньому визнаний.

Прийомна дочка — усиновлений чужа дитина, дівчинка.

Прийомний син -усиновлений чужа дитина, хлопчик.

П’ятиюрідний — є родичем у п’ятому коліні (за прапрадеду).

Рід — ряд поколінь, що походять від одного предка, а також взагалі покоління.

Батьки — батько і мати по відношенню до дітей.

Батько — те ж, що і батько.

Мама — те ж, що й мати.

Рідний — походить від одних батьків. См. кровний, полнородный.

Рідня — родичі.

Родоначальник — перший відомий представник роду, від якого він веде початок.

Родовід — те ж, що генеалогія.

Родовід — перелік поколінь одного роду, встановлює походження і ступеня споріднення.

Родич — той, хто перебуває у родинних стосунках з ким-небудь.

Спорідненість — відношення між людьми, створюване наявністю загальних найближчих родичів.

Сват (м.), сваха (ж.) — батько одного з подружжя

по відношенню до батьків іншого чоловіка. Свекор — батько чоловіка. Свекруха — мати чоловіка.

Зведені — брати і сестри, що походять від різних батьків.

Зведені діти — діти, що доводяться один одному братами або сестрами по вітчимові або мачусі.

Свойственник — людина, яка полягає у властивості з ким-небудь.

Властивість — відношення близькості між людьми, що виникає не зі спорідненості, а зі шлюбного союзу (відносини між чоловіком і кровними родичами іншого з подружжя, а також між родичами подружжя).

Свояк чоловік своячки (сестри дружини). Свояки — особи, одружені на двох сестрах. Своячка — сестра дружини.

Семиюродный — є родичем в сьомому коліні (за прапрапрапрапрадеду).

Сім’я — група живуть разом родичів.

Сестра дочка тих же батьків або одного з них по відношенню до інших дітей.

Сестричка, сестрина, сестрична, сестричка — двоюрідна сестра.

Сестренница — двоюрідна сестра, дочка сестри матері або батька.

Сестрич, сестренич, сестричищ (др. укр.) син сестри матері (племінник по сестрі).

Сирота — дитина або неповнолітній, який втратив одного або обох батьків.

Невістка дружина сина по відношенню до його батьків, невістка.

Сношенница дружина дівера, дружини двох братів по відношенню один до одного.

Дружина дружина.

Син чоловік, хлопчик по відношенню до своїх батьків.

Син хресний (хрещеник) — особа чоловічої статі по відношенню до восприемнику.

Син названий — приймак, вихованець.

Тесть — батько дружини.

Тітка, тітка — сестра батька або матері, а також дружина дядька. Теща — мати дружини.

Троюрідна бабуся — двоюрідна сестра діда або бабусі.

Троюрідна племінниця дочка троюрідного брата або сестри.

Троюрідна прабабуся — двоюрідна сестра прадіда чи прабабусі.

Троюрідна прапрабабуся-двоюрідна сестра прапрадіда або прабабусі.

Троюрідна сестра дочка двоюрідного дядька (тітки).

Троюрідна тітка-троюрідна сестра батька або матері.

Троюрідний-є родичем у третьому коліні (по прадіду) (див. внучатий).

Троюрідний брат син двоюрідного дядька (тітки).

Троюрідний дід-двоюрідний брат діда або бабусі.

Троюрідний дядько-троюрідний брат батька або матері.

Словник родинних відносин

Троюрідний племінник син троюрідного брата або сестри.

Троюрідний прадід-двоюрідний брат прадіда чи прабабусі.

Троюрідний прапрадід-двоюрідний брат прапрадіда або прапрабабусі.

Удочеріння — особа жіночої статі по відношенню до прийомних батьків.

Усиновлений — особа чоловічої статі по відношенню до прийомних батьків.

Прізвище — те ж, що рід, родина.

Четвероюродная бабуся — троюрідна сестра діда або бабусі.

Четвероюродная племінниця дочка четвероюродно -го брата або сестри.

Четвероюродная прабабуся — троюрідна сестра прадіда чи прабабусі.

Четвероюродная прапрабабуся — троюрідна сестра прапрадіда або прабабусі.

Четвероюродная сестра дочка троюрідного дядьки (тітки).

Короткий опис статті: привітання на весілля від хрещеної мами проза брата, сестри, сестра, племінник, племінниця, родинних, матері, Словник, відносин, двоюрідна, прабабусі, двоюрідний, троюрідний, дітям, одного, двоюрідного, батьків, прадіда, тітки

Джерело: Post Views: 524

Також ви можете прочитати